Modernizácie

I. VARIANTA

Kompletná výmena elektrickej inštalácie pôvodného výťahu s ponechaním pôvodnej technológie vrátane výťahového stroja s jednorýchlostným prípadne dvojrýchlostným elektromotorom. Je použitý frekvenčný menič pre riadenie elektromotora. Predpokladom pre túto variantu je:

 

-           výťahový stroj je v dobrom stave

-           kabina výťahu má ručné kabínové dvere

-          Nosné laná vyhovujú STN 274002 čl.54

-          šachtové dvere sú v dobrom technickom stave

-          dverná uzávierka šachtových dverí je typu DU 4

 

Predpokladá sa relatívne zachovaná technológia výťahu.

 

Táto varianta zaručuje odstránenie podstatného množstva nebezpečenstiev/nebezpečných situácii. Použitie frekvenčného meniča robí z pôvodného jednorýchlostného stroja dvojrýchlostný a odstraňuje dynamické rázy od brzdenia ktoré sú zrejmé pri jednorýchlostnom stroji. Ďalej dochádza k efektívnejšiemu využitiu el. energie a tým k jej úsporam. V značnej miere je odstránená hlučnosť brzdy pri zastavení výtahového stroja. Táto varianta spája efektívné ekonomické hľadisko so zvýšením komfortu jazdy, predlženia životnosti výtahového zariadenia a zníženiu servisních nákladov.

 

Modernizácie