Servis

Na základe zmluvy o dielo vykonávame servis na všetkých druhoch výťahov a plošín.

Vykonávame:

- Revízie v rozsahu:

- Trojročné skúsky

- Zabezpečovanie opakovaných úradných skúšok za účasti autorizovanej osoby

- Opravy a náhradné diely na všetky druhy výťahov.

- Zaškolovanie dozorcov výťahov, výťahových technikov.


Servis